Kva er Tatt av Heimdal?

Fyrst kan ein spørje: Kva er Heimdal? Heimdal er ein bydel i Trondheim som kan være vanskeleg å definere. Eit lite sentrum innanfor eit stort område, med over 70 000 innbyggarar og stort kulturelt mangfald. Slik kan det oppfattast som ein udefinerbar stad som det kan vere vanskeleg å føle tilhøyrsel til. Tatt av Heimdal […]

Les mer av "Kva er Tatt av Heimdal?"

Jernbanebyen

En torsdag kveld står vi på trappa til et av mange hus på Heimdal. Velkomne er vi inn. Vi får sitte ned, mens vertinna skyver til side rester av en løksalat. Vi ser oss rundt. En elektriker er akkurat ferdig med et arbeide; en bekjent som har tatt med ungene på jobb. Is-spisende barn forlater […]

Les mer av "Jernbanebyen"