Café Heimdal

I forbindelse med prosjektet arrangerer Heimdal Kunstforening det vi kaller Café Heimdal. Ønsket med kaféen er å skape en kontinuerlig sosial møteplass i kunstforeningen for lokalmiljøet vårt. Innholdet kan være alt fra presentasjoner, filmvisninger eller opplesninger osv. Målet er å bli bedre kjent med lokalmiljøet vårt, både for oss i kunstforeningen og for dere som bor i området eller andre interesserte.

 

 

Reklamer